INSAMLAT HITTILLS

OM EBOLA

- HJÄLP OSS ATT UTMANA EBOLA

Utbrottet av ebola i Västafrika har utvecklats till ett reellt hot mot hela världen. Vi måste agera och vi måste agera nu. Med snabba och gemensamma insatser kan vi besegra viruset och hindra en global epidemi. Hjälp oss att utmana ebola. I dag.

Ebola är en virussjukdom där de första symtomen är feber, huvudvärk och hosta. Allteftersom sjukdomen utvecklas börjar de inre organen att falla samman och den drabbade blöder ur alla kroppsöppningar.

Läget är mer än akut, närmast extremt. Sjukdomen dödar upp till 90 procent av de smittade. Samtidigt uppger experter att smittan ökar exponentiellt. Det innebär att varje dag smittas dubbelt så många som dagen innan. Amerikanska smittskyddsmyndigheten gör bedömningen att 1,4 miljoner människor kan vara smittade i januari nästa år om spridningen fortsätter i samma fart.

Det måste vi sätta stopp för. Johanniterhjälpen väljer därför att, till förmån för Röda Korset, kraftsamla för att utmana ebola. Var med och hjälp oss i kampen att stoppa en global epidemi. Pengarna går oavkortat till Röda Korsets insatser mot ebola i Västafrika.

Din gåva behövs. Den behövs till att bygga fältsjukhus med isoleringsavdelningar. Den behövs för att utbildad personal ska kunna säkert arbeta på marken. Din gåva behövs för att få mobila laboratorier på plats. Den behövs för att rädda liv.

Som ett tack för din gåva och för att sprida insamlingen och uppmuntra fler att göra som du, synliggör vi gärna din donation i våra olika kanaler. Självklart finns möjligheten att donera anonymt.

Följ kampen på Facebook och #utmanaebola

Skänk ditt bidrag här

Om Johanniterhjälpen
Johanniterhjälpen (JHJ) är en ideell förening som bedriver Johanniterorden i Sveriges operativa hjälpverksamhet och som bildades 2005. Johanniterhjälpen har under sina första år drivit flera projekt, bland annat första hjälpen-kurser, och samlat pengar till förmån för Rädda Barnen, Scouterna och Cancerfonden. Johanniterna verkar över hela världen och finns representerade i 153 länder. Med cirka 400.000 volontärer är Johanniterna en av världens största välgörenhetsorganisationer.

Om Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat.